Quote by Imam Muhammad Al-Baqir

Knowledge and science is the fruit of paradise; in times of threat it is one's ally, in exile it keeps one company, and in solitude it is one's intimate friend and companion - Quotes By Imam Muhammad Al-Baqir Ibn Ali Zainal Abidin Ibn Al-Hussein Ibn Ali Ibn Abi Talib

17/02/2012

Kunci SyurgaKunci Kejayaan Dunia dan Akhirat...

1-Kunci solat adalah Taharah/Kebersihan.

2-Kunci Haji adalah Ihram dan menjauhi perkara yang diharamkan semasa haji.

3-Pintu segala kebaikan adalah bersikap benar dalam semua perkara.

4-Kunci Syuga adalah Bertauhid kepada Allah SWT.

5-Kunci Ilmu adalah bertanya kepada guru secara penuh beradab.

6-Kunci kejayaan adalah Kesabaran.

7-Kunci kemajuan/Kelebihan adalah bersyukur.

8-Kunci Kekuasaan adalah Berkasih-sayang dan ingat mengingati.

9-Kunci Kejayaan adalah Bertaqwa.

10-Kunci Taufiq adalah Berkasih sayang dan mencintai Allah SWT.

11-Kunci segala kemaqbulan adalah berdoa.

12-Kunci kecintaan Akhirat adalah meninggalkan segala perkara haram di dunia.

13-Kunci Keimanan adalah berfikir kepada apa yang mendorong beribadat kepada Allah SWT dan bertadabbur kepadanya.

14-Kunci bertemu dengan Allah SWT adalah Hati sejahtera dari segala dosa, Ikhlas dalam bercinta kepada Allah SWT, Membenci dan meninggalkan segala perkara yang Allah SWT larang dan benci.

15-Kunci menghidupkan hati mencintai Allah SWT adalah Bertadabbur kepada ayat-ayat Al-Quran, menjauhi perkara berkaitan dengan sihir dan meninggalkan segala dosa.

16-Kunci mencapai rahmat adalah mengamalkan konsep Al-Ihsan dalam beribadat kepada Allah SWT dan berusaha berbakti kepada hamba-hamba Allah SWT.

17- Kunci rezeki adalah berusaha dengan penuh Istighfar dan bertaqwa kepada Allah SWT.

18-Kunci kemuliaan adalah Taat kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW.

19-Kunci kejayaan di Akhirat adalah pendek angan-angan.

20-Kunci segala kebaikkan adalah Cinta kepada Allah SWT dan Cinta Alam Akhirat.

21-Kunci segala kejahatan adalah Cinta dunia dan panjang angan-angan.


No comments:

Post a Comment