Quote by Imam Muhammad Al-Baqir

Knowledge and science is the fruit of paradise; in times of threat it is one's ally, in exile it keeps one company, and in solitude it is one's intimate friend and companion - Quotes By Imam Muhammad Al-Baqir Ibn Ali Zainal Abidin Ibn Al-Hussein Ibn Ali Ibn Abi Talib

30/01/2013

Ketegasan Saidina Ali terhadap anaknyaDalam hal melaksanakan keadilan, Imam Ali r.a. benar-benar tidak memilih bulu. Yang benar dinyatakan benar, yang salah di­nyatakan salah, tak peduli siapa saja yang dihadapinya. Apakah yang dihadapinya itu orang lain, keluarga sendiri, orang kaya atau miskin, orang yang berkedudukan atau pun tidak. Dalam pandangan Imam Ali r.a. sebagai penegak hukum Allah, semua manusia adalah hamba Allah yang sama darjat.

Dalam suatu kesempatan, Aqil bin Abi Thalib  saudara Imam Ali r.a.– menceritakan penyaksiannya sendiri tentang keadilan saudara kandungnya itu, sebagai berikut: “Waktu berkunjung ke rumah Imam Ali r.a., Aqil melihat Al Husein r.a. sedang kedatangan seorang tetamu. Ia meminjam wang satu dirham untuk membeli beberapa potong roti. wang itu belum cukup untuk keperluan membeli lauk. Kepada pelayan rumahnya, Qanbar, Al Husein r.a. minta supaya dibukakan kantung kulit berisi madu yang dibawa orang dari Yaman. Qanbar mengambil madu setakar.”

“Waktu Imam Ali r.a. datang dan minta supaya Qanbar mengambilkan kantong madu untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang yang berhak, ia melihat madu sudah berkurang. Imam Ali r.a. bertanya: ‘Hai Qanbar, kukira sudah terjadi sesuatu dengan wadah madu ini!’ Sebagai jawaban, Qanbar menjelaskan bahwa ia disuruh Al Husein mengambilkan madu setakar dari wadah itu. Mendengar itu bukan main marahnya Imam Ali r.a.: ‘Panggil Husein ke mari!’…”

Waktu Husein tiba di depannya, Imam Ali r.a. segera mengambil cemeti, tetapi Al Husein cepat-cepat berkata: “Demi hak pakcikku, Ja’far ibn Abi Talib!”

Biasanya bila nama Ja’far disebut-sebut, marah Imam Ali r.a. segera menjadi reda. Kepada Husein, Imam Ali r.a. bertanya: “Apa sebab engkau berani mengambil bahagian dulu sebelum dibagi?” Puteranya menjawab: “Kami semua mempunyai hak atas madu itu. Kalau nanti kami menerima bahagian, akan kami kembalikan sebagai ganti.”

Dengan suara melunak Imam Ali r.a. menasihati putera­nya: “Ayahmu yang akan menggantikan itu! Tetapi walaupun engkau mempunyai hak, engkau tidak boleh mengambil hakmu lebih dulu sebelum orang-orang muslim lain mengambil hak mereka. Seandainya aku tidak pernah melihat sendiri Rasul Allah s.a.w. mencium mulutmu, engkau sudah kusakiti dengan cemeti  ini!”

Imam Ali r.a. menyerahkan wang satu dirham dan diselipkan dalam baju Qanbar sambil berkata: “Belikan dengan wang ini madu yang baik dan yang sama banyaknya dengan yang telah diambil!”

“Demi Allah…, demikian kata Aqil, “…seolah-olah sekarang ini aku sedang melihat tangan Ali memegang mulut kantong madu itu dan Qanbar sedang menuangkan madu ke dalamnya!”

Inilah contoh pemimpin dan sahabat didikan Rasulullah S.A.W. agak2nya kalau berlaku kepada kita ataupun saudara mara kita, adakah kita akan bersikap adil seperti ini?

Kelebihan bersedekah


Di antara Kelebihan Sedekah:1.Mendapatkan Pahala yang Berlipat Ganda

Dengan sedekah tersebut Allah -Subhanahu wa Ta’ala- memuliakan kaum muslimin, menyucikan harta mereka, serta memberikan ganjaran bagi mereka dengan ganjaran yang berlipat ganda dan menuliskannya disisi-Nya sebagai kebaikan yang sempurna.

Allah -Subhanahu wa Ta’ala- berfirman:

“Siapakah yang mahu memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”. (QS. Al-Baqarah: 245)

2. Tanda Ketaqwaan

Sedekah adalah tanda dan ciri ketaqwaan seorang muslim.

Allah -Ta’ala- berfirman:

“Kitab (Al Quran) Ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa,. (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang kami anugerahkan kepada mereka“. (QS. Al Baqarah : 2-3)

3. Sedekah Bekal Menuju Akhirat

Akan tiba masa yang tidak ada lagi jual beli, dan tidak bermanfaat persahabatan (hari kiamat). Oleh karena itu, sebelum tiba masa itu hendaknya seseorang mempersiapkan bekalan yang boleh membantunya iaitu dengan banyak-banyak bersedekah.

Allah Ta’ala berfirman :

“Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang Telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa’at. dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim“. (QS. Al Baqarah : 254)

Al-Allamah Abdur Rahman bin Nashir As-Sa’diy -rahimahullah- berkata, “Ini merupakan kelembutan Allah terhadap para hamba-Nya, karena Allah memerintahkan mereka untuk mempersembahkan sesuatu yang Allah berikan kepada mereka, berupa sedekah wajib (zakat), dan sedekah mustahab (sunnah) agar hal itu menjadi tabungan, dan pahala yang banyak bagi mereka pada hari orang-orang yang beramal memerlukan kepada setitik kebaikan yg mana tiada lagi perniagaan di hari itu.

Andai seorang menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi dari siksaan pada hari kiamat, maka tak akan diterima darinya; tak akan bermanfaat baginya seorang kekasih, dan sahabat, baik itu kerana kedudukannya atau syafa’atnya. Itulah hari yang sgt rugi bagi para pelaku kejahatan di dalamnya, dan akan terjadi kehinaan bagi orang-orang yang zalim”. [Lihat Taisir Al-Karim Ar-Rahman (hal. 110)]

4. Sedekah Adalah Perisai Dari Neraka

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

“Hendaknya salah seorang diantara kalian melindungi wajahnya dari neraka, sekalipun dengan sebelah biji korma(bermakna bersedekah)”. [HR. Ahmad. Hadits ini di-shahih-kan oleh Al-Albaniy dalam Shahih At-Targhib (864)]

5. Shadaqah Penghapus Kesalahan

Setiap anak cucu adam tidak lepas dari kesalahan, namun Allah yang Maha pemurah telah memberikan suatu sebab yang dengannya boleh menghapuskan kesalahan-kesalahan dari anak cucu adam dan sebab tersebut adalah dengan bersedekah.

Rasulullah S.A.W bersabda :

“Sedekah itu memadamkan (menghapuskan) kesalahan sebagaimana air memadamkan api” [HR. Ahmad dalam Al-Musnad (3/321), dan Abu Ya’laa. Lihat Shohih At-Targhib (1/519)]

6. Sedekah Pelindung Di Padang Mahsyar

Ketika manusia menanti keputusan di padang mahsyar dan sibuk dengan urusan masing-masing. Manusia pada saat itu tidak peduli lagi dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Matahari didekatkan dengan jarak satu mil, pada saat itulah seseorang sangat memerlukan pahala sedekah yang dapat menaungi mereka.

Rasulullah S.A.W:

“Setiap orang berada dalam naungan sedekahnya hingga diputuskan perkara di antara manusia“. [HR. Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Hadits ini shahih sebagaimana yang dinyatakan oleh Syaikh Al-Albaniy dalam Shahih At-Targhib wa At-Tarhib (872)]

7. Sedekah Pemadam Panas Di Alam Kubur

Tentunya seorang mukmin apabila dia mati maka dia mendambakan kuburnya adalah termasuk taman di antara taman-taman syurga dan jauh dari panasnya api neraka. Rasulullah yang sangat sayang kepada umatnya telah memberikan tuntunan yang dapat menyelamatkan umatnya dari panasnya api neraka iaitu dengan bersedekah. Beliau bersabda :

“Sesungguhnya sedekah akan memadamkan panasnya kubur bagi pemilik sedekah”. [HR. Ath-Thobroniy dalam Al-Kabir, dan Al-Baihaqiy. Syaikh Al-Albaniy meng-hasan-kan hadits ini dalam Ash-Shahihah (3484)]

8. Sedekah Adalah Sebab Malaikat Mendoakan Seseorang

Sungguh suatu kemuliaan tersendiri bila seseorang dido’akan oleh makhluk yang dekat dengan Allah yaitu para malaikat, tentu do’a tersebut adalah do’a yang mustajab. Maka dengan bersedekahlah dapat menjadi sebab seseorang dido’akan oleh para malaikat.

Rasululullah S.A.W bersabda :

“Tak ada suatu hari pun seorang hamba berada di dalamnya, kecuali ada dua orang malaikat akan turun; seorang diantaranya berdo’a, “Ya Allah berikanlah ganti bagi orang yang berinfaq”. Yang lainnya berdo’a, “Ya Allah, berikanlah kehancuran bagi orang yg enggan berinfaq”.”. [HR. Bukhari dan Muslim ]

9. Tujuh Golongan yang Dinaungi

Padang Mahsyar merupakan tempat pengadilan. Allah akan mengadili dan memutuskan segala urusan dan perkara setiap hamba-hamba-Nya, baik itu berkaitan dengan hak Rabb-nya, orang lain, ataupun dirinya sendiri. Hari itu merupakan hari yang amat mengerikan dan menakutkan sehingga semua makhluk tunduk dan pasrah kepada Sang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, Allah Rabb alam semesta.

“Pada hari, ketika ruh dan para malaikat berdiri bershaf-shaf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan Yang Maha Pemurah; dan ia mengucapkan kata yang benar”.(QS.An-Naba’: 38)

“Dan (pada hari itu) kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. Tiap-tiap umat dipanggil untuk (melihat) buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan”. (QS. Al-Jatsiyah: 28)

Belum lagi matahari didekatkan dengan sedekat-dekatnya. Nabi -Shollallahu ‘alaihi wasallam- bersabda, Ketika itulah para hamba menunggu dan mengharapkan perlindungan dan naungan dari Rabb-nya. Diantara golongan yang mendapatkan naungan saat itu, orang yang ikhlas bersedekah.

Nabi S.A.W bersabda:

“Tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat yang mana tidak ada naungan selain naungan Allah….seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah yang ia rahsiakan sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa-apa yang telah disedekahkan oleh tangan kanannya”. [HR. Bukhari dalam Sahih-nya (629), Muslim dalam Sahih-nya (1032)]

Sungguh agung dan besar keutamaan bersedekah, akan tetapi suatu amalan tidak akan menjadi agung, tanpa disertai dengan niat yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW..

Lagi bnyk sedekah lagi bagus... seperti juga lagi bnyk kita melakukan solat sunat, lg bnyk pahala kita dapat.. yg penting ikhlas.. Allahurobbi

27/01/2013

Kisah Abi Al-Wafa’ menyedarkan seorang yang was-was


Kisah Abi Al-Wafa’ menyedarkan seorang yang was-was.Abu Al-Faraj Bin Al-Jauzi mengisahkan dari Abi Al-Wafa’ Bin ‘Uqail: Bahwa seorang lelaki berkata kepadanya: Aku telah menyelam dalam air beberapa kali tetapi aku masih was-was atau ragu, adakah mandi wajib aku sah atau tidak ? Bagaimana pendapat tuan syeikh dalam perkara ini? Lalu syeikh menjawab: Beredarlah kamu, sesungguhnya engkau tidak wajib solat. Lelaki tersebut bertanya: Mengapa demikian? Jawab syeikh: Kerana Nabi (sallallahu alaihi wasalam) telah bersabda: “Tidak diberi dosa tiga golongan manusia: Orang gila sehingga dia siuman, orang tidur sehingga dia sedar dan kanak-kanak sehingga dia baligh”. Orang yang menyelam di dalam air beberapa kali tetapi dia masih ragu, adakah air sampai ke tubuhnya atau tidak, maka dia adalah orang gila.

Was-was atau keraguan adalah berpunca dari hasutan syaitan.

Firman Allah SWT : “Katakanlah (Wahai Muhammad): "Aku berlindung kepada (Allah) Pemelihara sekelian manusia, yang menguasai sekelian manusia, Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia, dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam, yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia, (Iaitu pembisik dan penghasut) dari kalangan jin dan manusia". (An-Nas : 1-6)

Antara usaha untuk mengatasi was-was ialah membaca isti'azah (memohon perlindungan kepada Allah) agar dilindungi dari hasutan syaitan. Di antara isti'azah yang biasa ialah ta'awwuz iaitu lafaz "A'uzubillahi minasy syaitonir rajiim" (aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang direjam).

Wallahualam.

Horoskop dan hukumnya (walaupun sekadar suka2)


Horoskop dan Hukumnya (walaupun sekadar suka-suka)Imam tafsir Quran terkenal ,Qotadah As Sadusiy rahimullah mengatakan:
“Sesungguhnya Allah Ta’ala hanyalah menciptakan bintang untuk tiga tujuan:
[1] sebagai hiasan langit dunia,
[2] sebagai pelempar syaitan,
[3] sebagai penunjuk arah.

Barangsiapa yang meyakini fungsi bintang selain itu, maka ia bererti telah berkata-kata dengan fikirannya semata, ia telah mendapatkan nasib buruk, menyia-nyiakan agamanya dan telah menyusah-nyusahkan berbicara yang ia tidak memiliki ilmu sama sekali.”
(Dikeluarkan oleh Ibnu Jarir Ath Thobariy dalam Jami’il Bayan fii Ta’wilil Qur’an, 23/508, Muassasah Ar Risalah, cetakan pertama, 1420 H. Syaikh Musthofa Al ‘Adawiy mengatakan bahwa sanadnya hasan.)

Syaikh Sholih Alu Syaikh -hafizhohullah- mengatakan, “Jika seseorang membaca halaman suatu rencana yang berisi ramalan bintang yang sesuai dengan tanggal kelahirannya atau bintang yang yang sepadan dengan tarikh lahirnya, maka ini umpama seperti mendatangi dukun. Akibatnya cuma sekadar membaca semacam ini adalah tidak diterima solatnya selama empat puluh hari. Sedangkan apabila seseorang sampai membenarkan ramalan dalam bintang tersebut, maka ia bererti telah kufur terhadap Al Qur’an yang telah diturunkan pada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam.”

(Lihat At Tamhid Lisyarh Kitabit Tauhid oleh Syaikh Sholih Alu Syaikh pada Bab “Maa Jaa-a fii Tanjim”, hal. 349, Dar At Tauhid, cetakan pertama, tahun 1423 H.)

Allah swt jelas mengingatkan bahawa setiap sesuatu adalah dalam pengetahuan Allah swt Maha Mengetahui, “Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya esok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Luqman:34)

26/01/2013

Sahabat Nabi yang masih hidup..


TAHUKAH ANDA APAKAH POHON INI ?Inilah pohon yang memahami cinta buat Nabinya Muhammad SAW صلى الله عليه وسلم. Pohon yang diberkati.

Sehingga sekarang pokok ini masih hidup lagi di Jordan. Sebab itu ianya digelar "the only living sahabi" atau "sahabat Nabi yang masih hidup".

Sedikit sejarah mengenainya...

Ketika Rasulullah صلى الله عليه وسلم keluar ke Syam bersama Maisarah -pekerja Sayyidatuna Khadijah ra- untuk berniaga, Baginda صلى الله عليه وسلم pernah berteduh di bawah pohon ini sebelum sampai ke sana.

Semasa Baginda صلى الله عليه وسلم berteduh di bawahnya, dahan dan ranting² pohon ini bergerak menaungi Baginda صلى الله عليه وسلم daripada cahaya matahari.

Seorang paderi yang melihat kejadian ini datang bertemu Maisarah & menunjukkan kepadanya pohon tempat teduhan Rasulullah صلى الله عليه وسلم itu dengan berkata: "Hanya seorang Nabi sahaja yang berteduh di bawah pohon ini."

Pohon ini terletak di tengah padang pasir bernama Buqa'awiyya di negara Jordan. Dari segi geografi, ia berdekatan dengan kota Bosra di Syria. Sebagaimana kita tahu, Rasulullah S.A.W 2 kali tiba di Bosra 1. Ketika bersama bapa saudaranya Abi Talib sewaktu berumur 12 tahun & bertemu dengan Rahib Buhaira dan terserlah tanda kerasulan baginda di belakang bahu sepertimana tercatat dalam kitab injil tentang tanda kerasulan nabi akhir zaman. 2. kali kedua rasulullah ke bosra membawa barang dagangan saidatina khadijah. apa yg menarik..selepas dari tanah Tabuk hingga ke Bosra sejauh lebih 500km..kita tidak akan berjumpa dengan pokok seumpama di atas.

>>> Lihatlah sampai hari ini ia tetap subur walaupun berada di tengah² padang pasir yang kering kontang. Tiada tumbuhan hidup sepertinya. ALLAH menghidupkannya dengan kehendak-NYA jua, ALLAHU ALLAH.


Ciri-ciri suami yang soleh


"Potret Suami yg soleh Dalam keluarga"1. Suami pandai membina suasana yang damai,tenteram serta penuh kasih sayang kepada keluarga.

2. Suami mempunyai sifat ramah dan penuh pengertian dalam keluarga.

3. Suami selalu membimbing isterinya agar selalu taat kepada Allah Azza Wa Jalla dan Rasul-Nya.

4. Suami bertanggung jawab dalam segala urusan rumah tangga.

5. Suami menafkahi isteri dengan cukup,baik nafkah lahir maupun nafkah batin.

6. Suami menyempatkan diri dan tidak segan-segan mengajari ilmu agama kepada isterinya dan anak-anaknya

7. Ia menerima apa adanya keadaan isteri dengan segala kekurangan dan keterbatasannya.Baik itu keadaan fizikal mahupun sifat-sifat yang ada pada isterinya.

8. Suami tidak mudah marah ketika ada perselisihan dalam rumah tangga.

9. Suami selalu mencari jalan keluar yang baik untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dalam keluarganya.

10. Suami Ketika hendak berpergian ia selalu memberitahukan tujuan kepada isterinya.

11. Suami tak jemu untuk menasihati dengan sebaik-baiknya jika isterinya berbuat kesalahan.Serta membimbingnya ke jalan yang benar.

12. Suami tidak membebani isterinya dengan persoalan yang masih boleh diselesaikannya sendiri.

13. Suami selalu meluangkan waktu untuk bersantai dan bercengkrama bersama isteri dan anak-anaknya.

Seorang suami yg soleh adalah suami yg mampu membuat istrinya dan anak-anaknya berkembang menjadi peribadi yg luar biasa serta mendaki tangga-tangga kejayaan di dunia dan di akhirat kelak.

Seorang suami yg soleh adalah suami yg mampu membimbing istri dan anak-anaknya di dalam sebuah akidah Syariat Islam menuju NUUR JANNAH (CAHAYA SYURGA),seorang suami yg soleh adalah suami yg akan selalu menjaga istri dan anak-anaknya dari api neraka.

22/01/2013

Pekerjaan yang sia-sia dan merugikan!!

Di Madinah ada seorang pelawak terkenal. Seperti biasa, aktiviti hariannya ialah membuat semua orang ketawa. Namun ia sendiri berkata, “Aku tidak pernah boleh membuat lelaki itu (Ali bin Husain, yakni Imam Ali Zainal Abidin, cicit Rasulullah S.A.W) tertawa.”

Pada suatu hari sang imam berjalan bersama dua pembantunya. Pelawak itu datang menarik aba’ah (sejenis selendang) yang dikenakan Imam as-Sajjad di bahunya lalu melemparnya ke tanah dan lari. Beliau tidak terlalu ambil peduli hal itu. Imam bertanya pada pembantunya, “Siapakah orang itu?” Mereka menjawab, “Seorang pelawak yang dengan pekerjaannya ia membuat orang lain tertawa.” Lalu Imam berkata, “Katakanlah kepadanya, bahwa pada suatu hari Allah Swt akan menyedarkan orang-orang yang melakukan perbuatan tak berguna bahawa dirinya sungguh dalam kerugian yang besar.”

18/01/2013

Keberkatan majlis maulud Nabi SAWKEBERKATAN MENGADAKAN MAJLIS MAULUD NABI MUHAMMAD SAW


Pernah bercerita Abdul Wahid bin Ismail, “Terdapat di Mesir seorang laki-laki yg melakukan Maulid Nabi saw setiap tahun. Dan disebelah rumahnya terdapat jiran, seorang yahudi,” maka berkatalah isteri yahudi itu, “Apa tujuan tetangga kita yg muslim itu? Membelanjakan hartanya yg banyak pada bulan-bulan seperti ini”. Maka jawab suaminya, “Ooh.. dia berkeyakinan bahwa Nabinya dilahirkan pada bulan ini. Maka dia melakukan hal tersebut kerana gembira dan memuliakan hari kelahirannya”.

Ceritanya lagi, “Maka diamlah sang isteri, kemudian pada malam harinya isteri yahudi itu bermimpi, melihat seorang laki-laki yg agung, indah dan hebat, tampak pada wibawa dan kebesaran beliau, telah masuk ke rumah tetangga mereka yg muslim, sedang beliau dikelilingi sahabat-sahabatnya yg menghormati dan membesarkannya’.

Maka berkatalah ia kepada salah seorang laki-laki itu, “Siapa orang laki-laki yg berwajah indah ini?” Maka jawabnya, “Inilah Rosulullah saw masuk ke rumah ini untuk memberi salam kepada keluarga rumah ini, dan mengunjungi mereka, kerana mereka gembira kepadanya. Maka kata perempuan yahudi itu pula, “Apakah dia mahu berbicara kepadaku, apabila aku mengajak berbicara padanya?” Maka dijawabnya, “Tentu baginda mahu”.

Maka datanglah perempuan itu menghampiri Rosulullah saw sambil berkata, “Wahai Muhammad” Nabi pun menjawab, “Labbaik”. Maka berkata perempuan itu pula, “Apakah engkau menjawab kepada orang sepertiku dgn ucapan ‘labbaiki’ yang bagus, sedangkan aku bukan berada dalam agamamu, tapi daripada kalangan musuh-musuhmu”. Maka jawab Nabi kepadanya, “Demi Tuhan yang telah mengutusku membawa kebenaran sebagai Nabi, tidak akan kujawab seruanmu melainkan kerana telah ku ketahui bahawa ALLAH SWT telah memberikan petunjuknya kepadamu, kepada agama Islam”.

Maka berkatalah perempuan itu, “Sesungguhnya engkau Nabi yg mulia dan sesungguhnya engkau berada dalam budi pekerti yg luhur. Binasalah orang yg menyalahi perintahmu dan kecewalah orang yg tak tahu kebesaranmu. Hulurkanlah tanganmu,” Maka aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yg disembah dgn sebenar2nya melainkan ALLAH, dan bahwasanya engkau Muhammad adalah utusan ALLAH”.

Kemudian ia berjanji dalam hatinya bila datang esok hari ia akan menyedekahkan seluruh harta miliknya dan membuat Maulid Nabi saw sebagai tanda gembira dgn keIslamannya dan bersyukur atas mimpinya. Maka tatkala tiba pagi hari dia telah melihat suaminya telah mempersiapkan kenduri kesyukuran dalam keadaan yang bersungguh-sungguh kerana gembiranya, maka perempuan itupun kehairanan melihat perlakuan suaminya, sambil berkata, “Mengapa kelihatannya engkau berada dalam keadaan yang sangat gembira?”

Maka jawab suaminya, “Kerana seseorang yg engkau telah masuk islam dihadapannya semalam”. Ujar isterinya, “Siapa yg membukakan kepadamu rahsia yg tersembunyi ini? Siapa yg memperlihatkan kepadamu?” Jawabnya, “ini kerana orang yg aku pun masuk islam dihadapannya sesudah engkau. Mudah-mudahan ALLAH limpahkan rahmat dan sejahtera atasnya dan menambah keutamaan dan kemuliaan disisi-NYA. Sebagaimana ia memberi ma’rifat manusia kepada ALLAH dan mengajak kepada-NYA, maka diperkenankan syafaatnya baginya dihari kiamat, terhadap mereka yg berselawat dan salam kepadanya”. (Taudhihul Adillah 2, 2010)

02/01/2013

Kenali kesesatan syiah!!

kenali Syiah!

Penganut Syiah di Malaysia atau di Indonesia selalu bersembunyi dalam segala hal, terutama mereka mendakwa bahawa Syiah merupakan bahagian mazhab dalam Islam. Padahal sebenarnya tidak. Dalam istilah Syiah, hal itu disebut “Taqiyah”. Namun sebenarnya ada beberapa yang boleh kita perhatikan dari penganut Syiah dari 15 ciri-cirinya yang berikut ini:

1) Mengenakan songkok hitam dengan bentuk tertentu. Tidak seperti songkok yang dikenali umumnya songkok mereka seperti songkok orang arab hanya saja warnanya hitam.

2) Tidak solat Jumaat. Meskipun solat Jumaat bersama jamaah, tetapi dia langsung berdiri setelah imam mengucapkan salam. Orang-orang akan menyangka dia mengerjakan solat sunat, padahal dia menyempurnakan solat Zuhur empat rakaat, kerana pengikut Syiah tidak meyakini kesahihan solat Jumaat kecuali bersama Imam yang ma’sum atau wakilnya.

3) Pengikut Syiah juga tidak akan mengakhiri solatnya dengan mengucapkan salam yang dikenali kaum Muslimin, tetapi dengan memukul kedua pahanya beberapa kali.

4) Pengikut Syiah jarang solat jemaah kerana mereka tidak mengakui solat lima waktu, tapi yang mereka yakini hanya tiga waktu sahaja.

5) Majoriti pengikut Syiah selalu membawa At-Turbah Al-Husainiyah iaitu batu / tanah yang digunakan menempatkan kening ketika sujud apabila mereka solat tidak di dekat orang lain.

6) Jika anda perhatikan caranya berwuduk maka anda akan dapati bahawa wudhunya sangat berlainan, tidak seperti yang dilakukan oleh kaum Muslimin.

7) Anda tidak akan mendapati penganut Syiah hadir dalam kajian dan ceramah Ahlussunnah.

8) Anda juga akan melihat penganut Syiah banyak mengingat Ahlul Bait; Ali, Fathimah, Hasan dan Husein radhiyallahu anhum.

9) Mereka juga tidak akan menunjukkan penghormatan kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, majoriti sahabat dan Ummahatul Mukminin radhiyallahu anhum.

10) Pada bulan Ramadhan penganut Syiah tidak terus berbuka puasa setelah azan maghrib. Dalam hal ini Syiah berkeyakinan seperti Yahudi iaitu berbuka puasa jika bintang-bintang sudah kelihatan di langit. Dengan kata lain mereka berbuka apabila benar-benar sudah masuk waktu malam. Mereka juga tidak solat terawih bersama kaum Muslimin, kerana menganggapnya sebagai bid’ah.

11) Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menanam dan menimbulkan fitnah antara jamaah salaf dengan jemaah lain, sementara itu mereka mendakwa tidak ada perselisihan antara mereka dengan jamaah lain selain salaf. Ini tentu tidak benar.

12) Anda tidak akan melihat seorang penganut Syiah memegang dan membaca Al-Quran kecuali jarang sekali, itu pun sebagai bentuk taqiyyah kerana Al-Qur’an yang benar menurut mereka iaitu al-Quran yang berada di tangan al-Mahdi yang ditunggu kedatangannya.

13) Orang Syiah tidak berpuasa pada hari Asyura, dia hanya menunjukkan kesedihan di hari tersebut.

14) Mereka juga berusaha keras mempengaruhi kaum wanita khususnya para mahasiswi di universiti atau di perkampungan sebagai langkah awal untuk memenuhi keinginannya melakukan mut’ah dengan para wanita tersebut apabila nantinya mereka menerima agama Syiah.

15) Orang-orang Syiah tekun mendakwah orang-orang tua yang mempunyai anak perempuan dengan harapan anak perempuannya juga turut menganut Syiah sehingga dengan selesa dia boleh melakukan zina mut’ah dengan wanita tersebut baik dengan pengetahuan ayahnya ataupun tidak. Pada hakikatnya ketika ada seorang yang ayah yang menerima agama Syiah, maka para pengikut Syiah yang lain automatik telah mendapatkan anak gadisnya untuk dimut’ah. Tentunya setelah mereka berjaya meyakinkan bolehnya mut’ah. Semua kemudahan, kelebihan, dan kesenangan terhadap syahwat ini ada dalam diri para pemuda sehingga dengan mudah para pengikut Syiah menjerat mereka bergabung dengan agama Syiah.

Kesimpulannya, ciri-ciri mereka sangat banyak. Selain yang kami sebutkan di atas masih banyak ciri-ciri yang lain sehingga tidak mungkin bagi kita untuk menjelaskan semuanya di sini. Namun cara yang paling praktikal ialah dengan memerhatikan raut wajah. Wajah mereka merah padam jika anda mencela Khomeini dan Sistani, tapi bila anda mengutuk Abu Bakar, Umar, Usman, Aisyah dan Hafshah, atau sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhum tidak ada sedikit pun tanda-tanda kebimbangan di wajahnya

Akhirnya, dengan hati yang terang Ahlussunnah dapat mengenali pengikut Syiah dari wajah hitam mereka kerana tidak mempunyai keberkatan, jika anda perhatikan wajah mereka maka anda akan membuktikan kebenaran kadar ini dan inilah hukuman bagi siapa saja yang mencela dan meremehkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ibunda kaum Muslimin radhiyallahu anhunn yang dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Gambar di atas adalah kategori ulamak sesat syiah berdasarkan warna serban, khums itu bermaksud, wang yg diberikan pengikut yg akan diperolehi oleh ulamak mereka..

01/01/2013

Cubaan merogol oleh budak umur 13 tahun di ambang tahun baru 2013!!Cubaan merogol di ambang tahun baru oleh BUDAK BERUMUR 13 TAHUN!! di tandas stesen minyak shell melaka..berhati-hatilah para wanita...

Jenayah tak mengira usia!! berikut adalah laporan mangsa (petikan dari fb beliau)


Dear all, i was nearly been raped by a 13 year old malay kid at Shell Petrol Kiosk female toilet (Jalan Munshi Abdullah). I stop by there for a poo break and he stormed in when i opened the door after m done. With such a young mind, he manage to hold me and shut my mouth..he kissed my cheeks and molested my breast... While i struggled to fight him off ... I shouted my lungs out till the opposite Bank Simpanan Nasional staff and customer heard my shouting..In between of fighting him off, i manage to bite his fingers.. After a few attempts of trying to open the door, finally i heard a few person outside the toilet.. With that i try even harder to open the door and manage to slot my palm in between the door to avoid the door being shut again ..And thank god the shell assistant was right outside the toilet with another malay lady and malay man after the door was partly open.. They caught him and keep him in the male toilet till the police are here..And what was even heart breaking , is that the police ask me whether to let him go or continue with the police report.. Y on earth should i be letting him go??!!! And i m being questioned that did i make a lie??!! How sad is this that i m being questioned in such a way just because he is a kid....,Thank god he was not armed with any tool nor he is with other adult that may even harm me more.. And now i m in Hospital Besar Melaka for check up and will proceed with another investigation and report at IPK .. And a reminder to all the ladies and men out there, the world has changed.. A kid of 13 years old has managed to do such a criminal thing.Age doesnt matter when it comes to crime...please take extra precaution when u r out there..FYI, his name is Muhamad Majmal Bin Md Yunus (000621-01-0341)
Address: PT 1315,Jalan Teruna 2, taman bukit rambai, melaka..

This is another front photo of the boy that tries to rape me yesterday.. He looks and act slumber.. Moreover, he tell lies that he is looking for his 'adik' at the toilet (the truth is , he is the youngest in the family)..And i got the info that his dad is a TNB staff and his mom is a TEACHER.. how Shameful is this!!!!! A son of a Teacher can have such insane acts..! Now, family background doesnt matter, age doesnt matter, location doesnt matter, and time doesnt matter when it comes to crime..

-By Lareece Low Mei Yuet